Cerdd Lambed

Llywydd: John Metcalf, MBE.

Is-Lywydd: Dr George Lilley.

Mae Cymdeithas Cerdd Llambed wedi bod yn cynnig cerddoriaeth fyw i Lanbedr Pont Steffan a’r fro ers 1982. Mae pob cyngherdd glasurol yn agored i aelodau’r clwb a'r cyhoedd. 

 

Bob blwyddyn, mae'r clwb yn trefnu rhaglen danysgrifiol o chwe chyngerdd o gerddoriaeth gan gerddorion proffesiynol gwadd.

 

Trefnir digwyddiadau eraill (cyngherddau a nosweithiau cymdeithasol) ar lai o rybudd yn ystod y flwyddyn.

Felly - os ydych chi’n mwynhau cerddoriaeth fyw - beth am ymaelodi â Chymdeithas Cerdd Llambed?

Gellir prynu tocynnau wrth y drws ym mhob cyngerdd. Fodd bynnag, mae ymaelodi yn cynnig y gwerth gorau i fwynhau ein cyngherddau tanysgrifiol, yn ogystal â phris mynediad gostyngol i bob cyngerdd arall yr ydym yn eu trefnu. Cost aelodaeth yw £50 am y tymor (Consessynai: £40). 

 

This site shows best on PC, Laptop or tablet

Lampeter Music Club   

Registered Charity No: 1051509

Contact Ben Thwaite: pdnewton7@gmail.com

01570 421150

©2017-21 by Lampeter Music Club

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now